Výbor OS

předseda: Mgr. Richard Klech

místopředseda: Ing. Radek Peňáz

pokladník: Lenka Slavíková